Koolitus noorsootöötajatele: „Räägime noortega tervisest“

5. October 2011

Eesmärk: toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas    

 Oodatavad tulemused:

  • Noorsootöötajate terviseteadlikkus on suurenenud
  • Noorsootöötajad on omandanud oskusi, kuidas suurendada  noorte terviseteadlikust ning kujundada tervist toetavaid väärtushinnanguid
  • Noorsootöötaja on tutvunud aktiivõppe meetoditega terviseteemade käsitlemiseks noortega

Sihtrühm: noorsootöötajad, noortekeskuste töötajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitse spetsialistid, noortega töötavad spetsialistid.

Lektorid: Tagli Pitsi (Tervise Arengu Instituut, ekspert); Annika Soa (Harju Maavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiutalituse peaspetsialist); Triin Ülesoo (Arengu Keskus Avitus, spetsialist); Kaie Toomet (Eesti Seksuaaltervise Liit); Triin Raudsepp (Eesti Seksuaaltervise Liit, programmijuht); Urmas Nurk (Tallinna Lastehaigla, nõustaja); Karmen Saul (Tallinna Lastehaigla, nõustaja).

Toimumise koht ja ajad:

  1. 1.      päev
 2.      päev  3.      päev
17. oktoober kell 9.30-17.15

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42, Tallinn 

18.oktoober kell 10.00-17.15

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42, Tallinn 

19. oktoober kell 9.00-16.15

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42, Tallinn

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi

Meetodid: loeng, aktiivtööd.

Materjalid: Koolituse läbiviimiseks ettevalmistatud juhendmaterjal „Räägime tervisest“

Registreerumine: triinu.kalle@tai.ee. Koolitusel osalemine ja toitlustus on tasuta.

PÄEVAKAVA

17.oktoober 2011

9.30  –   10.00  Registreerimine ja tervituskohv

10.00 – 11.30  Sissejuhatus ja metoodika

                              Noorsootöö raames noorte tervisekäitumis edendamine

Aktiivtööd, reeglid, nõustamisalused, juhendamisoskused töös noortega nii grupi-kui ka individuaaltöös, enesekehtestamine

 11.30 – 11.45  Kohvipaus

11.45 – 13.15  Loeng jätkub

13.15 – 14.00  Lõuna

14.00 – 15.30  Tervislik toitumine ja kehaline aktiivsus

                        Tervisliku toitumise alused, toidupüramiid, toiduohutus ja toitumishäired

                        Kehaline aktiivsus ja selle mõju tervisele

Lektor Tagli Pitsi

15.30 – 15.45  Kohvipaus

15.45 – 17.15 Vigastused, noort ümbritsev keskkond ja selle ohud

Vigastustega seotud mõisted ja vigastuste põhjused. Ennetusstrateegiad ,  noorsootöötaja võimalused vigastuste ennetamiseks

Lektor Annika Soa

 18. oktoober 2011 Seksuaalkasvatus

10.00 – 10.15  Sissejuhatus

10.15 – 11.45  Seksuaalsuse areng ja seksuaalsus erinevates eluperioodides

Arengu hilismõjud ja nende arvestamine seksuaalkasvatuse läbiviimisel

Seksuaalse identiteedi kujunemine, murdeiga ja seksuaalsus

11.30 – 11.45  Kohvipaus

11.45 – 13.15  Seksuaalkasvatuse eesmärgid ja põhimõtted

13.15 – 14.00  Lõuna

14.00 – 15.30  Seksuaalharidusliku grupiarutelu kavandamine erinevatele

vanusegruppidele, sobiva metoodika valik

15.30 – 15.45  Kohvipaus

15.45 – 17.15  Erinevate tundlike teemade käsitlemine seksuaalhariduses. Juhendmaterjali kasutamine

Lektorid Kaie Toomet ja Triin Raudsepp

 19. oktoober 2011

09.00 – 10.30  Vaimne tervis

Vaimse tervise olemus

Vaimset tervist mõjutavad tegurid  ja vaimse tervise hoidmine

                        Lektor Triin Ülesoo

10.30 – 10.45  Kohvipaus

10.45 – 12.15  Vaimse tervise probleemid, stress, tunnetega toimetulek

12.15 – 13.00  Lõuna

13.00 – 14.30  Uimastid

                        Uimastiennetusest sotsiaalsete toimetulekuoskuste põhiselt

                       Ülevaade uimastitest, tarvitamise põhjustest

                       Käitumisest uimastitega seotud olukordades- märkamine, nõustamisele suunamine

                       Lektorid Urmas Nurk ja Karmen Saul

14.30 – 14.45  Kohvipaus

14.45 – 16.15 Loeng jätkub