Sammud tulevikku ehk koostööpartnerite kohtumine Remniku õppe- ja puhkekeskus 04. augustil 2011

8. August 2011

4. augustil algusega kell 11.00 toimub Remnikul projekti “Tervistava suvepuhkuse programmid Ida-Viru Maakonna vaesuses elavate perede lastele suvisel koolivaheajal” raames võrgustikukohtumine. Tutvutakse laste elu- ja olmetingimustega ja laagritegevusprogrammiga, vesteldakse lastega, arutatakse probleemide põhjuseid ja lahendusvõimalusi haavatavate laste suvepuhkuse korraldamiseks järgmisteks aastateks.

Ülevaate esitab Remniku õppe- ja puhkekeskus juhataja Kaja Vahar. Nõupidamine ja kohtumise kestuseks on plaanitud kokku 2,5 tundi. Arutelul on lubanud osaleda Ida- Viru Maavanema hr. Riho Brevel, Narva Linna abilinnapea hr. Aleksander Ljudvig (Narvast osaleb laagris kokku 81 last), Sillamäe abilinnapea pr. Eevi Paasmäe, AEF Avatud Ühiskonna Kriisiprogrammi juht pr.Katrin Enno, MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu liige, lasteaarst pr. Ene Tomberg ja Alajõe vallavanem hr. Aivar Rahe. Kutse esitati ka Sotsiaalministeeriumile ja piirkonna omavalitsuste juhtidele, kuid seoses pingeliste töögraafikutega polnud kõigil kutsutuil võimalik osaleda.

Koostöös Avatud Eesti Fondi (AEF) Avatud Ühiskonna Kriisiprogrammiga (AÜKP) alustas 01. august Remniku õppe- ja puhkekeskuses teine laagrivahetusprogramm Ida- Virumaa lastele projekti “Tervistava suvepuhkuse programmid Ida- Viru Maakonna vaesuses elavate perede lastele suvisel koolivaheajal Remniku õppe- ja puhkekeskuses” raames.

II vahetuses, mis kestab samuti 12 päeva, puhkab tasuta 243 last Ida-Viru maakonna kohalikust omavalitsusest. Kokku osaleb II vahetuses oma lastega 17 Ida-Virumaa omavalitsust ehk 80% omavalitsustest.

Programmis kavandatud tegevused on suunatud eelkõige laste mitmekülgsele toitlustamisele ja tervise tugevdamisele, samuti sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Laagrivahetuses on suur rõhk laste sotsialiseerumisele erinevate lisategevuste kaudu, toetavad tegevused laste hingelisele ning psühholoogilisele toele.

Teate koostas:

Alar Tamm

juhataja

Telefon 631 1128