Lastekaitsetöötajad tunnevad puudust toetavatest teenustest abivajavatele

9. June 2011

Majanduskriisi situatsioonis tehti Eestis rahalisi kärpeid lastekaitse valdkonnas, kus mitmes maakonnas ja omavalitsuses ühildati lastekaitsetöö teiste ülesannete täitmisega või kaotati ametikohad üldse. Lastekaitsetöötaja on nii ennetaja kui sekkuja, kuid nüüdses olukorras ka nii politseiniku, õpetaja, psühholoogi kui ka vanema rollis juhul, kui piirkonnas või kogukonnas puudub toetav tugivõrgustik.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi ja Õiguskantsleri Kantseleiga korraldab 8.juunil 2011 Viljandi Maavalitsuse ruumides lastekaitse sidusvaldkondade spetsialistidega koostöös varase märkamise teemaseminari, mis on järjekorras 5 teemaseminar. “Lastekaitsetöötajad tunnevad puudust  teenustest, millega toetada abivajavaid peresid. Raske on leida laste ja perede tugiisikuid, sobivaid hooldusperesid, tõhusaid teenuseid käitumishäiretega lastele.” toonitab Margit Pajo, Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna lastekaitse peaspetsialist.

Lisaks koostöövõrgustiku arendamisele on oluline ka mitmekesiste teenuste pakkumine, enamasti puuduvad omavalitsusel selleks aga võimalused ja koostöötahe ühisteenuste arendamiseks. Viljandi maakond on teistele heaks eeskujuks, kus teostatakse abivajaja õigeaegset märkamist ja arendatakse koostööd ning luuakse selleks uusi võimalusi. “Viljandi maakonna 15-st omavalitsusest on eraldi lastekaitsetöötajad kuues, kuid statistika alusel saab väita, et Viljandi maakonnas on igal aastal abivajavate laste arv pisut kasvanud. Lastekaitse koostöövõrgustikke  oleme maakonnas arendanud  aastaid, kuid aegajalt on vajalik asju üle rääkida ja koos mõelda, sest vahetuvad inimesed ja arenevad  töömeetodid.” räägib olukorrast Margit Pajo.

Piirkonna teemaseminarid on tänaseks korraldatud Tartus, Jõhvis, Pärnus ja Saaremaal. Projekti raames viib läbi Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi uurimisgrupp intervjuude ja küsitluste kaudu teabe kogumise lastekaitse ja siduseriala spetsialistide koostööst lastekaitsesüsteemis 15 maakonnas. 17. nov. toimub antud teemal konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps?”

 

Pressiteate koostas: Kiira Nauts, MTÜ Lastekaitse Liit

Info:

Margit Pajo, Viljandi Maavalitsus, tel.: 43 30 515

Koidu Saame, Tallinna Ülikool, tel.: 5818 5863