Avatud Eesti Fond ja MTÜ Lastekaitse Liit saadavad 500 last tasuta puhkama

21. June 2011

Ida-Virumaa 500 last saavad Avatud Eesti Fondi (AEF) toel suvisel koolivaheajal tasuta puhata MTÜ Lastekaitse Liidu õppe- ja puhkekeskuses Remnikul.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab AEF-i kriisiprogrammi toetusel Ida- Virumaa vähekindlustatud perede lastele tasuta suvepuhkuse esmakordselt. Laagrivahetuse I vahetus, kus puhkab kokku 270 last, algab 20. juunil ja kestab 12 päeva. Augusti esimesel kahel nädalal veedavad Remnikul suvepuhkuse veel 230 last. Kokku avaneb koostööprogrammi kaudu kahes vahetuses tasuta suvepuhkuseks võimalus 500 lapsele Ida-Virumaalt.

Programmis osalevad lapsed soovitasid Ida-Virumaa omavalitsuste lastekaitsetöötajad, omavalitsused on lapsed juba ka lastevanemate avalduste põhjal registreerinud. Tervistava ja arendava suvepuhkuse programmi eesmärk on laste terviseprobleemide leevendamine ja sotsiaalsete riskide maandamine.

Ida-Viru maavanema Riho Breiveli hinnangul on maakonnas toimetulekuraskustega perede lapsi üle 20%. See tähendab, et iga viienda ehk kokku umbes 5000 lapse majanduslik olukord on häiritud. “Halvimas olukorras on Ida-Viru maakonnas monofunktsionaalse tööstusega linnad, kus vaesusriskis võib olla kuni 50% lastest,“ tõdes maavanem.

I vahetuse programmis puhkavad lapsed Kohtla-Järvelt, Narvast, Sillamäelt, Toilast, Avinurmelt, Aserist, Lohusuult, Kiviõlist, Tudulinnast, Kohtla-Nõmmelt, Maidlast, Kohtlast, Iisakult ja Jõhvist. Kõik 500 kohta täitusid omavalitsuste poolt 4 päeva jooksul.

Omavalitsustel on iga aastaga üha kesisemad võimalused laste soodustuusikute omaosa tasumiseks, lisaks napib omavalitsustes lastekaitsetöötajaid ning seetõttu on infovahetus suvepuhkust vajavate laste osas sageli kehv. „Vajadus sarnaste programmide järele on suur,“ leiab ka Narva abilinnpea Aleksander Ljudvig, kelle sõnul kasutaks ainuüksi Narva linn võimalusel pea kõik 500 kohta oma linna laste suvepuhkuse korraldamiseks.

Projekti eesmärk on leevendada majanduskriisi mõjusid sotsiaal-majanduslikult raskema olukorraga Ida-Virumaa lastega peredes, toetada ja abistada vaesuses elavaid lapsi ning tagada laste juurdepääs sotsiaalsetele, majanduslikele ja kultuurilistele õigustele.

 

Pressiteate koostas:

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

 

Info

Kaja Vahar, Remniku õppe- ja puhkekeskuse juhatja

kaja@lastekaitseliit.ee