MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu avalik pöördumine

5. May 2011

30. aprill 2011

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsuste juhtide, volikogude ja otsustajate poole Õpilastel algab varsti pikk suvevaheaeg. Kuidas seda veeta? Ideaal võiks olla n-ö viies kooliveerand, hästi sisustatud vaba aeg näiteks suvelaagrites, tegelikkus on paraku teine. Liiga paljudel vanematel ei jätku suvisteks lisakuludeks raha.

MTÜ Lastekaitse Liit on veendunud, et lapse sisukas suvi ei tohi sõltuda ainult vanemate rahakotist. Lapsed vajavad hoolt ja tähelepanu, et ennetada vägivalla, meelemürkide tarvitamise ja väärkohtlemise võimalusi. Igale lapsele tuleb luua kvaliteetse, turvalise ja arendava suvepuhkuse võimalus. Initsiaator peab olema kohalik omavalitsus, kes kaasab kogukonda ja huvitatud ühendusi, luues võimalused laste tööharjutusteks, toitlustuseks ja tervistavaks puhkuseks lastelaagrites. Kohalikud omavalitsused omakorda vajavad selleks riigi tuge.

Lastekaitse Liidul on hea näide koostööst Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi ja Tallinna linna lastekaitsetalitusega. Tänu neile sai eelmisel aastal tasuta suvepuhkuse 724 last Tallinna vähekindlustatud peredest.

Lastekaitse Liit kutsub üles korraldama väiksema toimetulekuga perede laste suvepuhkust. Liit ise saab olla omavalitsuste partner lastelaagrite kaudu.

Ühine edu töös laste heaks sõltub meie, täiskasvanute, pühendatusest ja kõigi tasandite omavahelisest koostööst. Ühendagem valitsuse strateegilised otsused, omavalitsuste töö kohtadel ja kodanikuühiskonna kaasatus, tagamaks kõigile Eesti lastele rõõmus ja sisukas suvi.

Lugupidamisega,

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja