Karistada või mitte?

5. May 2011

Kuidas mõjub lapsele karistus?  Kuidas mõjub lapsele vanema tagaside tema tegude kohta või tagaside puudumine?

Neil ja paljudel  teistel teemadel  kutsub lugema Lastekaitse Liidu ajakirja “Märka Last” kevadnumber.

Lastekaitse Liidu veebiküsitluses kirjutasid lapsevanemad missuguseid karistamise meetodeid nad kasutavad. Samuti rääkisid lapsevanemad kiitmisest, tunnustusest ja tagasidest lapsele. Kuidas mõjuvad kirjeldatud karistamise meetodid, mida annab vanema tagasiside ning miks laps tagasidet vajab, neil teemadel mõtiskleb psühholoog Tiiu Meres.

Ajakirja kevadnumbris annab detailsed juhised lastele sotsiaalsete oskuste õpetamisest kliiniline psühholoog Airiin Demiir: kuidas teha komplimenti, kuidas olla oma tunnetest teadlik ja kuidas alustada vestlust. Sotsiaalsete oskuste omandamine õpetab lastee võrdsuse tunnet, aitab aru saada oma õigustest ning austada teiste õigusi, seega on tegu hariva lugemisega kõigile lastega tegelevatele inimestele.

Kuidas ühildada tööd ja lastekasvatamist, siis kui vanem läheb tööle välismaale? Tänapäeval võib kodunt eemalolija olla nii ema kui ka isa. Ajakirjas leiate lugemiseks kogemusi ja põhjalikke nõuandeid vanematele, millega nad peaksid arvestama ja mida ennem minekut läbi mõtlema.

Ajakirjas leiate murelikuks tegeva artikli Eesti -œRootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi läbiviidud küsitlusest. Selgus, et umbes 40% Tallinna 8. Ja 9. klasside õpilastest tunneb ennast väsinuna igal hommikul. Väsimus on seotud teiste vaimset tervist iseloomustavate küsimustega nagu depressiivsus, ärevus, suitsideaalne mõtlemine jt. Kuni 2/3 lastest tunnistab, et nad jäid internetti kauemaks kui algselt plaanisid. 70% 14-15aastastest kooliastest on alkoholi tarvitanud.

Kuidas seisab õiguskantsler laste õiguste eest? Mida kirjutab gümnaasiumiõpilane lasteombudsmanile?

Ajakiri “Märka Last” aitab kujundada lapsesõbralikku ühiskonda ning lapse õigusi väärtustavat hoiakut.

Järgmine ajakirja number ilmub 2011. aasta sügisel.
Rohkem teavet sisu kohta ja tellimisinfot  http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/

Lisainformatsioon: Merit Lage – merit@lastekaitseliit.ee