Pressiteade: Varase märkamise teemaseminar Tartu Maavalitsuses, 14.aprill, kell 11:00

13. April 2011

Lastekaitsetöö vajab lastega seonduvate siduserialade tihedamat põimumist ja koostööd enam, kui kunagi varem.

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga viib läbi 14.aprillil Tartu Maavalitsuse ruumides lastekaitse sidusvaldkondade spetsialistidega koostöös varase märkamise teemaseminari.

“Varajane märkamine on äärmiselt oluline, sest varasel sekkumisel on pikaajalised mõjud. Mida varem abivajavat last märgatakse, seda enam on võimalik ennetada edaspidiseid probleeme, kui aga märkamine  jääb hiljaks, tunneb laps tagajärgi kogu elu” tõdeb Tiina Kivirüüt, Tartu Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist.

Olukorras, kus maakonna ja kohalikes omavalitsustes ressursse lastekaitsetöö korralduseks pole piisavalt on esmatähist koostöövõimaluste tundmine ja arendamine siduserialade spetsialistide ühistöö kaudu.

“Mis puudutab erinevate valdkondade esindajate koostööd, siis võrreldes teiste hoolekande sektoritega on just laste hoolekandel kõige rohkem sidusvaldkondi ja igal sidusvaldkonnal on oma reeglistik ja huvid ning parandamaks koostööd, on tarvis need vastuolud viia omavahel vastavusse, et spetsialistid mõistaksid teineteist ning tunneksid sidusvaldkondade tööd” ütleb Tiina Kivirüüt.

Tartu maakonnas toimuv piirkonnaseminar on esimene viiest  üleeestilisest seminarist, mis korraldatakse Tallinnas, Tartus, Viljandis, Jõhvis, Pärnus. Projekti raames viib läbi Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi uurimisgrupp intervjuude ja küsitluste kaudu teabe kogumise lastekaitse ja siduseriala spetsialistide koostööst lastekaitsesüsteemis 15 maakonnas.

Pressiteate koostas

Kiira Nauts, projektirühma assistent, tel.: 5377 1086

 

Info:

Alar Tamm, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja, tel.: 508 6656

Koidu Saame, Tallinna Ülikool, tel.: 5818 5863

Tiina Kivirüüt, Tartu Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist, tel.: 730 5296