Võistlus noortele “Mina ja põgenik?”

8. March 2011

“Mina ja põgenik?”

Võistlus noortele “Mina ja põgenik?” kutsub noori migratsiooni ja varjupaiga teemadel kaasa mõtlema. Oodatud on 7.-12. klasside õpilaste tööd  15. märtsini 2011.a.

Teema: Võistlustöö võib kajastada nii reaalseid migratsiooniga seotud probleeme kui ka noorte poolt välja pakutavaid lahendusi. Oodatud on kõik põgenike, pagulaste, varjupaikade ja migratsiooniga seotud tööd. Inspiratsiooni võib, kuid ei pea ammutama järgmistest näidisteemadest:
&#8226 Mida mina saan migrantlapse aitamiseks ära teha?
&#8226 Mida meil põgenikelt õppida on?
&#8226 Kuidas mõistan põgenikuks olemist?
&#8226 Miks inimesed lahkuvad oma kodumaalt?

Žanr: Võistlustöö žanril piiranguid pole -œ osalejad võivad kirjutada (mh filmistsenaariume, esseesid, jne), filmida, fotografeerida ja joonistada; oluline, et keskne roll oleks migratsiooni teemal.

Osalejad: Võistlusel võivad osaleda 7.-12. klasside õpilased.

Auhinnad: Tööde hindamine toimub vanuserühmade kaupa. Peaauhind on reis ühe Eesti naaberriigi varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusesse. Lisaks on auhindadeks nii kinopiletid kui ka külastused Eestis pagulastega tegelevatesse organisatsioonidesse.

Tähtaeg: Tööd on oodatud 15. märtsini 2011.a meiliaadressile iomtallinn@iom.int

Info: Täpsustavad küsimused palume saata meiliaadressile msassi@iom.int

Võistlus korraldatakse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti “Avaliku teadlikkuse tõstmine migratsiooni- ja varjupaigatemaatikal Eestis: Pagulased? Kes? Miks? (PARE)” raames ning seda kaasrahastavad Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

“Mina ja põgenik?”

Võistlus noortele “Mina ja põgenik?” kutsub noori migratsiooni ja varjupaiga teemadel kaasa mõtlema. Oodatud on 7.-12. klasside õpilaste tööd  15. märtsini 2011.a.

Teema: Võistlustöö võib kajastada nii reaalseid migratsiooniga seotud probleeme kui ka noorte poolt välja pakutavaid lahendusi. Oodatud on kõik põgenike, pagulaste, varjupaikade ja migratsiooniga seotud tööd. Inspiratsiooni võib, kuid ei pea ammutama järgmistest näidisteemadest:
&#8226 Mida mina saan migrantlapse aitamiseks ära teha?
&#8226 Mida meil põgenikelt õppida on?
&#8226 Kuidas mõistan põgenikuks olemist?
&#8226 Miks inimesed lahkuvad oma kodumaalt?

Žanr: Võistlustöö žanril piiranguid pole -œ osalejad võivad kirjutada (mh filmistsenaariume, esseesid, jne), filmida, fotografeerida ja joonistada; oluline, et keskne roll oleks migratsiooni teemal.

Osalejad: Võistlusel võivad osaleda 7.-12. klasside õpilased.

Auhinnad: Tööde hindamine toimub vanuserühmade kaupa. Peaauhind on reis ühe Eesti naaberriigi varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusesse. Lisaks on auhindadeks nii kinopiletid kui ka külastused Eestis pagulastega tegelevatesse organisatsioonidesse.

Tähtaeg: Tööd on oodatud 15. märtsini 2011.a meiliaadressile iomtallinn@iom.int

Info: Täpsustavad küsimused palume saata meiliaadressile msassi@iom.int

Võistlus korraldatakse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti “Avaliku teadlikkuse tõstmine migratsiooni- ja varjupaigatemaatikal Eestis: Pagulased? Kes? Miks? (PARE)” raames ning seda kaasrahastavad Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

“Mina ja põgenik?”

Võistlus noortele “Mina ja põgenik?” kutsub noori migratsiooni ja varjupaiga teemadel kaasa mõtlema. Oodatud on 7.-12. klasside õpilaste tööd  15. märtsini 2011.a.

Teema: Võistlustöö võib kajastada nii reaalseid migratsiooniga seotud probleeme kui ka noorte poolt välja pakutavaid lahendusi. Oodatud on kõik põgenike, pagulaste, varjupaikade ja migratsiooniga seotud tööd. Inspiratsiooni võib, kuid ei pea ammutama järgmistest näidisteemadest:
• Mida mina saan migrantlapse aitamiseks ära teha?
• Mida meil põgenikelt õppida on?
• Kuidas mõistan põgenikuks olemist?
• Miks inimesed lahkuvad oma kodumaalt?

Žanr: Võistlustöö žanril piiranguid pole – osalejad võivad kirjutada (mh filmistsenaariume, esseesid, jne), filmida, fotografeerida ja joonistada; oluline, et keskne roll oleks migratsiooni teemal.

Osalejad: Võistlusel võivad osaleda 7.-12. klasside õpilased.

Auhinnad: Tööde hindamine toimub vanuserühmade kaupa. Peaauhind on reis ühe Eesti naaberriigi varjupaigataotlejate vastuvõtukeskusesse. Lisaks on auhindadeks nii kinopiletid kui ka külastused Eestis pagulastega tegelevatesse organisatsioonidesse.

Tähtaeg: Tööd on oodatud 15. märtsini 2011.a meiliaadressile iomtallinn@iom.int

Info: Täpsustavad küsimused palume saata meiliaadressile msassi@iom.int

Võistlus korraldatakse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti “Avaliku teadlikkuse tõstmine migratsiooni- ja varjupaigatemaatikal Eestis: Pagulased? Kes? Miks? (PARE)” raames ning seda kaasrahastavad Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.