Vihjeliin lapspornograafiast teatamiseks alustas edukalt

21. March 2011

Jaanuaris alustas MTÜ Lastekaitse Liidu algatusel tööd veebipõhine vihjeliin, mis võimaldab internetikasutajatel teada anda internetis levivast ebaseaduslikust ja lastele ebasobivast sisust. Kahe kuu jooksul on www.vihjeliin.ee kaudu edastatud 80 teadet, millest üheksa on sisaldanud viidet veebikeskkonnale, kus on esitatud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali.

 

Vihjeliini projektijuhi Malle Hallimäe sõnul edastati vihjed ebaseaduslikust materjalist Politsei- ja Piirivalveametile. “Kriminaalmenetlus alustatakse vastavalt teate sisule ja kuriteokoosseisu olemasolul. Samas näitas 2010.aasta lõpus Põhja prefektuuri läbiviidud suuroperatsioon lapspornograafia failide allalaadijate tabamiseks, et lapspornograafia allalaadijate võrgustikud ei ole mitte ainult “lääne” probleem. Ka Eestis on olemas sellised võrgustikud või ollakse suuremate rahvusvaheliste võrgustiku osad”, selgitab Hallimäe.  

 

Vihjeliini töötajad käitlevad vaid avalikust võrgust avalike kanalite kaudu leitavat infot. Vihjeliin ei tegele infoga, millele ligipääsusuks on vajalik registreerimine, paroolide kasutamine või on tegemist isiku isikliku kirjavahetusega. Need vihjed edastatakse politseile, kes alustab süüteo tunnuste olemasolu korral seadust järgides süüteomenetlust.

 

Laste seksuaalset ärakasutamist sisaldavad materjalid, nende levitamine, tarbimine ja tootmine rikub ohvriks langenud lapse õigusi, au, väärikust ja kehalist puutumatust. Igaüks meist saab kaasa aidata sellele, et takistada taolise materjali levikut internetis andes juhtumist teada veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu.

 

Vihjeliin ei ole mõeldud ainult selleks, et teavitada lapspornograafia failidest -œ vihjeliinile võib saata teateid igasugusest lastele ebasobiva sisuga või ebaseaduslikest  materjalidest.

 

Eesti vihjeliin teeb koostööd eri riikide INHOPE võrgustiku vihjeliinidega, kuna sageli on ebaseaduslikku materjali sisaldav veebikeskkond loodud ja hallatud teistes riikides.

 

Vihjeliini tegevus on osa projektist  “Targalt internetis”, mille elluviimist toetab Euroopa Komisjoni programm Safer Internet (Turvalisem internet).

 

Lisainfo:

Malle Hallimäe

projekti “Targalt internetis” koordinaator

MTÜ Lastekaitse Liit

Endla 6-18, 1042 Tallinn

Tel    631 1128