LISA 1:
 
Millele kandideerimisel tähelepanu pöörata:
 
Lastekaitseühenduse arendavad tegevused
a) liikmeskonna suurendamine;
b) kohaliku omavalitsuse või maakonna tasandil lastekaitseühenduse tugigruppide (koostöö-võrgustike) loomine, juhtimine ja koordineerimine (lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine)
c) koostöö teiste MTÜ-dega, kirikuga, pensionäride ühendusega jne;
d) laste- ja noorte kaasamine vabatahtlikku tegevusesse;
e) uudsed algatused lastekaitsetegevuses
 
Lastekaitseühenduse tegevuse teadvustamine ja jäädvustamine
a) maakonna- ja vallalehes artiklite avaldamine, ning kajastused LKÜĆ‚Ā´st meedias;
b) kroonika olemasolu (lastekaitseühenduse arengulugu ja ülevaade tegevusest). Need ühendused, kes osalesid tegevuse jäädvustamise konkursil 2009, on juba plusspunktid olemas;
c) mapp, kus on kirjas ühingu ettevõtmised ja tegevuse edulood (ajavahemik 01.01.2010 -œ 31.12.2010)
 
Lastekaitse Liidu tegevuse teadvustamine
a) ajakirja “Märka Last” levitamine
b) Lastekaitse Liidu reklaamimine maakonnas (näiteks Lastekaitse Liidu päev maakonnas, tegevuste teadvustamine, infomaterjalide  levitamine jne.)
 
 
             Tahame rõhutada, et eeltoodu nimekiri on soovituslik. Julgustame kõiki osalema!