“Ütlen ja osalen” – lapsed avaldavad arvamust interaktiivsel seminaril

13. February 2011
12. veebruaril kell 11.00-16.30 toimus Clarion Hotell Euroopas (Paadi
5, Tallinn) interaktiivne seminar "Ütlen ja osalen". Registreerus üle 140
lapse vanuses 13-17 üle terve Eesti ning samuti osaleb üritusel külalisi
Moskva noorte ajakirjanike organisatsioonist. 

Seminari eesmärgiks on läbi erinevate kaasavate mitteformaalsete meetodite
saada teada laste arvamusi Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil otsuste
tegemise protsessist ning anda neile infot erinevatest võimalustest osaleda
nendes protsessides ja muudes valdkondades, mis mõjutavad nende elu. 

Interaktiivse seminari põhiliseks tegevuseks on erinevad töötoad, mida
viivad läbi oma ala professionaalid. Töötubadeks on foorumteater,
väitlemine, ÜRO töötuba, videote tegemine ning kunst. 

Ürituse tulemusena koostatakse ja esitatakse Euroopa Komisjonile noorte
seisukohti sisaldav raport. Raport koosneb viie partnerriigi (Austria,
Eesti, Inglismaa, Iirimaa, Moldova) ürituste kokkuvõtetest. 

Projekti koordineerib MTÜ Lastekaitse Liit. Partneriteks on Eest
Ühiskonnaõpetajate Selts, UNICEF, ÜRO Eesti Assotsiatsioon, Eesti
Väitlusselts, Tallinna Avatud Noortekeskus ning Õpilasesinduste Liit.
Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Põhiõigused ja Kodakondsus programmi
raames.

Üritusel tervitavad osalejaid Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand,
Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja MTÜ Lastekaitse Liit
president Katrin Saks.  

Lisainformatsioon:

Nikolai Kunitsõn

MTÜ Lastekaitse Liit

Projektijuht

nikolai@lastekaitseliit.ee