Advokatuur toetab laste ombudsmani ülesannete seadmist õiguskantslerile

4. February 2011
Eesti Advokatuuri juhatus on seisukohal, et laste ombudsmani ülesannete
seadmine õiguskantslerile on põhjendatud ja vajalik samm.

"Eesti Vabariigis on õiguskantsleri näol olemas institutsioon, mis saab
sekkuda juhul, kui isikud tunnevad, et nende põhiseaduslikke õigusi ja
vabadusi on rikutud. Õigused ja vabadused on põhiolemuselt ühesugused
kõigile, nii lastele kui ka täiskasvanutele, kuid laste puhul on nende
õiguste teostamine keeruline ja tundlik teema. Laste ombudsmani ülesannete
seadmine õiguskantslerile on igati loogiline," ütles advokatuuri esimees
Toomas Vaher.

Advokatuur leiab, et vajadus laste ombudsmani järele on reaalselt olemas
ning laste õigused on aktuaalne teema. Mullu juunis koostöös Lastekaitse
Liiduga käivitunud heategevuslikus nõustamisprojektis "Hea nõu lastega
peredele" on ligi 20 advokaati nõustanud pereõiguse vallas ligi 200 inimest.
Nõustamine keskendub perekonnaõigusele, mille alla kuuluvad näiteks laste
õigused, vanemate kohustused suhetes lastega, samuti õigused ja kohustused
erinevates peremudelites, üksikvanema õigused ja muud teemad. Senine
nõustamise praktika näitab, et muuhulgas oleks vajalik riigi õigusabi
süsteemi edasi arendada, et tagada senisest lihtsam riigi õigusabi
kättesaadavus lastega seotud õiguslikes küsimustes. 

Eile lõpetati riigikogus õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu
esimene lugemine. Seadusmuudatustega seatakse õiguskantslerile täiendavalt
laste ombudsmani ülesanded vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 4
ehk õiguskantslerile antakse selge volitus lapse õigustega tegelemiseks.
Riigikogu põhiseaduskomisjoni hinnangul osutab selliste volituste andmine
üheselt, et laps ja tema õigused on riigis väärtustatud ja et riik võtab
lapse õiguste kaitset tõsiselt. 

 

Lisainfo:
Kristel Voltenberg
Eesti Advokatuuri kantsler
Tel: 662 0665
E-post:  <mailto:kristel.voltenberg@advokatuur.ee>
kristel.voltenberg@advokatuur.ee