Toom: koolirahu programm eeldab laiapõhjalist koostööd

22. December 2010

Tallinna abilinnapea Yana Toom kohtus Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega, kohtumisel arutati pealinna loodavat koolirahu programmi, edasist koostööd ja tegevust.

Abilinnapea tutvustas omalt poolt põgusalt loodavat Tallinna koolirahu programmi ning koolirahu eetikakoja eesmärke ja plaanitavaid tegevusi. Eesti Lastekaitseliidu Liidu juhataja Alar Tamm tervitas igati Tallinna algatust töötada välja oma koolirahu programm ning lepiti kokku, et eetikakojas saab olema esindatud ka lastekaitse liit. Samas möönsid mõlemad osapooled, et koolivägivalla ja -œkiusamise ennetamisega tuleks tegeleda juba lasteaias. Siiski leiti positiivse tendentsina avalikkuse huvi ja kooli turvalisusega seoses tekkinud laiemat (avalikku) diskussiooni.

Ühtlasi tutvustas lastekaitse liidu koolituskeskuse juhataja Liivia Tuvike nii liidus käsilolevaid kui ka kavandatavaid projekte. Abilinnapea soovitas kindlasti kasutada ka linna pakutavat võimalust ehk osaleda kodurahuprogrammi teemadega seotud valdkondades mittetulundustegevuse projektide läbiviimiseks projektikonkursil.

Abilinnapea Yana Toom tõdes, et koolirahu ning koolide turvalisusega seotud probleemide ja lahendusteni jõudmine eeldab laiapõhjalist ja konstruktiivset koostööd. “Mul on hea meel, et oleme leidnud lastekaitse liidu näol ühe tugeva partneri koolirahu programmi väljatöötamisel ja selle ellu viimisel. Ühtlasi tänan ja tunnustan lastekaitse liidu algatust kohtumiseks ning tahet tulla kaasa linna initsiatiiviga luua oma koolirahu programm,” lausus Toom.

Loodava koolirahu eetikoja eesmärgiks on parendada kooli sisemist õhkkonda, muuta seda turvalisemaks, süvendada vastastikust usaldust ning vältida konfliktide teket ja nende summutamist. Samuti pakkuda koolidele tuge konfliktolukordade lahendamisel ja kaasata selleks professionaalseid spetsialiste.

Kõik koolide jt. organisatsioonide esindajad, kes on huvitatud kas koolirahu eetikakoja poole pöördumisest või koolitustel osalemisest, tuleks registreeruda aadressil koolirahu [ät] tallinnlv.ee

Tallinna abilinnapea Yana Toom kohtus Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega, kohtumisel arutati pealinna loodavat koolirahu programmi, edasist koostööd ja tegevust.

Abilinnapea tutvustas omalt poolt põgusalt loodavat Tallinna koolirahu programmi ning koolirahu eetikakoja eesmärke ja plaanitavaid tegevusi. Eesti Lastekaitseliidu Liidu juhataja Alar Tamm tervitas igati Tallinna algatust töötada välja oma koolirahu programm ning lepiti kokku, et eetikakojas saab olema esindatud ka lastekaitse liit. Samas möönsid mõlemad osapooled, et koolivägivalla ja -œkiusamise ennetamisega tuleks tegeleda juba lasteaias. Siiski leiti positiivse tendentsina avalikkuse huvi ja kooli turvalisusega seoses tekkinud laiemat (avalikku) diskussiooni.

Ühtlasi tutvustas lastekaitse liidu koolituskeskuse juhataja Liivia Tuvike nii liidus käsilolevaid kui ka kavandatavaid projekte. Abilinnapea soovitas kindlasti kasutada ka linna pakutavat võimalust ehk osaleda kodurahuprogrammi teemadega seotud valdkondades mittetulundustegevuse projektide läbiviimiseks projektikonkursil.

Abilinnapea Yana Toom tõdes, et koolirahu ning koolide turvalisusega seotud probleemide ja lahendusteni jõudmine eeldab laiapõhjalist ja konstruktiivset koostööd. “Mul on hea meel, et oleme leidnud lastekaitse liidu näol ühe tugeva partneri koolirahu programmi väljatöötamisel ja selle ellu viimisel. Ühtlasi tänan ja tunnustan lastekaitse liidu algatust kohtumiseks ning tahet tulla kaasa linna initsiatiiviga luua oma koolirahu programm,” lausus Toom.

Loodava koolirahu eetikoja eesmärgiks on parendada kooli sisemist õhkkonda, muuta seda turvalisemaks, süvendada vastastikust usaldust ning vältida konfliktide teket ja nende summutamist. Samuti pakkuda koolidele tuge konfliktolukordade lahendamisel ja kaasata selleks professionaalseid spetsialiste.

Kõik koolide jt. organisatsioonide esindajad, kes on huvitatud kas koolirahu eetikakoja poole pöördumisest või koolitustel osalemisest, tuleks registreeruda aadressil koolirahu [ät] tallinnlv.ee

Tallinna abilinnapea Yana Toom kohtus Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega, kohtumisel arutati pealinna loodavat koolirahu programmi, edasist koostööd ja tegevust.

Abilinnapea tutvustas omalt poolt põgusalt loodavat Tallinna koolirahu programmi ning koolirahu eetikakoja eesmärke ja plaanitavaid tegevusi. Eesti Lastekaitseliidu Liidu juhataja Alar Tamm tervitas igati Tallinna algatust töötada välja oma koolirahu programm ning lepiti kokku, et eetikakojas saab olema esindatud ka lastekaitse liit. Samas möönsid mõlemad osapooled, et koolivägivalla ja -kiusamise ennetamisega tuleks tegeleda juba lasteaias. Siiski leiti positiivse tendentsina avalikkuse huvi ja kooli turvalisusega seoses tekkinud laiemat (avalikku) diskussiooni.

Ühtlasi tutvustas lastekaitse liidu koolituskeskuse juhataja Liivia Tuvike nii liidus käsilolevaid kui ka kavandatavaid projekte. Abilinnapea soovitas kindlasti kasutada ka linna pakutavat võimalust ehk osaleda kodurahuprogrammi teemadega seotud valdkondades mittetulundustegevuse projektide läbiviimiseks projektikonkursil.

Abilinnapea Yana Toom tõdes, et koolirahu ning koolide turvalisusega seotud probleemide ja lahendusteni jõudmine eeldab laiapõhjalist ja konstruktiivset koostööd. “Mul on hea meel, et oleme leidnud lastekaitse liidu näol ühe tugeva partneri koolirahu programmi väljatöötamisel ja selle ellu viimisel. Ühtlasi tänan ja tunnustan lastekaitse liidu algatust kohtumiseks ning tahet tulla kaasa linna initsiatiiviga luua oma koolirahu programm,” lausus Toom.

Loodava koolirahu eetikoja eesmärgiks on parendada kooli sisemist õhkkonda, muuta seda turvalisemaks, süvendada vastastikust usaldust ning vältida konfliktide teket ja nende summutamist. Samuti pakkuda koolidele tuge konfliktolukordade lahendamisel ja kaasata selleks professionaalseid spetsialiste.

Kõik koolide jt. organisatsioonide esindajad, kes on huvitatud kas koolirahu eetikakoja poole pöördumisest või koolitustel osalemisest, tuleks registreeruda aadressil koolirahu [ät] tallinnlv.ee