MTÜ Lastekaitse Liit kommentaar: “Eesti on astunud olulise sammu….”

9. December 2010

MTÜ Lastekaitse Liit kommentaar: "Eesti on astunud olulise sammu. 2011

riigieelarve täiendusega antakse laste ombudsmani üksuse loomiseks roheline

tuli!"

 

Lastekaitse Liit hindab kõrgelt Riigikogu otsust eraldada 2011 aasta

riigieelarvest summad õiguskantsleri büroole laste ombudsmani üksuse loomise

kuludeks.

 

Liidu juhataja Alar Tamm rõhutab: "Kuigi nii täiskasvanud kui ka lapsed

vajavad sõltumatuid institutsioone inimõiguste kaitsmiseks, tuleb laste

inimõigustele pöörata erilist tähelepanu. Seetõttu ongi väga hea meel, et

Eesti on astunud olulise sammu. Järgmise sammuna tuleb vastu võtta uus

lastekaitseseadus."

 

Laste õiguste paremaks tagamiseks on tarvis tõsta nii laste endi kui ka

täiskasvanute teadlikkust laste õigustest ja kohustustest. “Lapsi tuleb

rohkem kaasata ühiskonnaellu, arvestades ka nende seisukohtadega neid

puudutavate otsuste vastuvõtmisel,” lisas Alar Tamm.

 

MTÜ Lastekaitse Liit esitas juunis Riigikogu menetlusse seaduse eelnõu,

millega laieneksid õiguskantsleri volitused ka laste põhiõiguste tagamisele

ja järelvalvele.

 

 

Info:

 

Alar Tamm

 

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja