Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja õpilaskonkursi “Targalt internetis”

10. November 2010

Üpilaste ülesandeks on kirjeldada reaalseid ohuolukordi interneti

kasutamisel ning pakkuda lahendusi, kuidas nende olukordadega toime tulla

või kuidas neid vältida. Ootame osalema 10.-12.klasside õpilasi. Soovime, et

loodavad tööd sisaldaksid õpetlikku sõnumit nooremale koolieale.

 

Parimad tööd lisatakse Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaali "Koolielu"

õppematerjalide hulka ning kokkuleppel autoritega esitletakse neid ka

internetiturvalisust käsitlevatel üritustel Eestis ja mujal Euroopas.  

 

Klassi poolt ühiselt esitatav konkursitöö peab sisaldama vähemalt 3

komponenti loetletust: koomiks, plakat, videoklipp, animafilm või lugu.

Tööle palume lisada õpetaja/juhendaja kirjeldus noorte probleemipüstitusest

ning lahenduskäigu leidmisest. Töö palume esitada digitaalselt või lingi

kujul e-posti aadressil: triin@tiigrihype.ee. Tööde esitamise tähtaeg on

01.veebruar 2011.

 

Võitjad kuulutatakse välja 08. veebruaril, mil tähistame Turvalisema

interneti päeva. Vaadake ka: http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day.

 

Auhinnad

I koht " klassieksursioon Heureka keskusesse Helsingis

II koht " Tiigriroboti töötuba

III koht " AnimaTiigri töötuba

 

Üpilastööde konkurss on üheks osaks projektist Targalt internetis, mille

kohta leiate infot aadressilt

http://www.tiigrihype.ee/?op=body <http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=307

ning alates 01.12.2010 kodulehelt www.targaltinternetis.ee.

 

Lisainfo:

Triin Kangur,

Tiigrihüppe Sihtasutus 

triin@tiigrihype.ee