Täna arutatakse laste turvalist käitumist internetis

24. November 2010
Täna, 24. novembril kell 14.00 toimub Tallink City hotellis projekti "Targalt internetis" nõuandva kogu esimene kohtumine. Kohtumisel arutatakse, kuidas julgustada noori kasutama internetti ja arvuteid, samal ajal arvestades internetis peituvaid ohte.
Projekti koordinaatori Malle Hallimäe sõnul võimaldab koostöö viia edukamalt teavet turvalisemast internetikasutusest laste ja nende vanemateni. "Internet annab lugematuid võimalusi, kuid nii noored kui lapsevanemad peavad arvestama, et nende võimaluste kasutamisel võivad nad kokku puutuda ka ohtudega. Kutsume noori ja täiskasvanuid interneti kasudest osa saama, samal ajal enda käitumist teadlikult jälgides", lisas Hallimäe.
Kohtumisel annab Kadri Ugur Tartu Ülikoolist ülevaate Eesti laste interneti kasutusest Euroopa kontekstis. Malle Hallimäe Lastekaitse Liidust tutvustab Euroopa Liidu Turvalisema Interneti Programmi ning Eesti projekti "Targalt internetis".
Soome kogemust "Turvalisema interneti keskuse" projekti elluviimisest tutvustab projekti koordinaator Mari Laiho, Save the Children Finland´ist. Ettekannetele järgneb arutelu nõuandva kogu rollist ja ülesannetest projekti tegevuste elluviimisel ning interneti turvalisema kasutamise edendamisel.
Nõuandvasse kogusse kuuluvad Justiitsministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, AS EMT-i, AS Sertifitseerimiskeskuse, Microsoft Eesti OÜ, Tiigrihüppe Sihtasutuse, Tartu Ülikooli, Eesti Lastevanemate Liidu, Koolipsühholoogide Liidu, Tallinna Informaatikaainesektsiooni, Rate.ee, MTÜ Eesti Abikeskused, MTÜ Lastekaitse Liit ning projekti "Targalt internetis" noortepaneeli esindajad.
Nõuandva kogu kohtumine toimub projekti "Targalt internetis" raames, mille eesmärk on laste interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate turvalisema kasutamise edendamine ning võrgukeskkonnas leviva ebaseadusliku sisuga materjalide ja tegevuse tõkestamine.
Projekti "Targalt internetis" viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet, Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti üldkoordinaator on MTÜ Lastekaitse Liit. 
 
Lisainformatsioon:
Malle Hallimäe, tel. 63 111 28, malle@lastekaitseliit.ee
Kerli Kuusk, tel. 63 111 28, kerli@lastekaitseliit.ee