Noored arutavad, kuidas internetis turvaliselt käituda

12. November 2010

Täna algab Kloogaranna laagris noortele mõeldud seminar, kus arutatakse,

millist infot vajavad lapsed ja noored interneti turvalisemaks ning teadlikumaks

kasutamiseks. Samuti küsitakse noortelt, kuidas see teave kõige paremini nendeni

viia. Laager on osa projektist  "Targalt internetis".

 

Seminari peakorraldaja, Malle Hallimäe sõnul saavad noored kahepäevase

seminari jooksul  teadmisi interneti turvalisemast kasutamisest. "On väga oluline,

et noored ise annavad  hinnangu ekspertide koostatud koolitusmoodulile ja materjalile.

Täiskasvanutel on hoopis teine ettekujutus turvalisemast interneti kasutamisest kui lastel

endil. Kui teeme materjale noortele, on hädavajalik, et nad ise selle materjali üle vaatavad

ja heaks kiidavad," lisas Malle Hallimäe.

 

Seminari esimese päeva lõpetab põnev seiklusmäng. Noorteseminari lõpus valib iga

koolimeeskond oma esindaja projekti "Targalt internetis" noortepaneeli.

Noortepaneeli ülesanne on nõustada projekti läbiviijaid eelkõige noortele mõeldud tegevuste osas.

 

Kloogaranna noorteseminaril osalevad 40 aktiivset noort vanuses 14-17 eluaastat koos

juhendajaga üheteistkümnest koolist üle Eesti. Seminaril osalevad Kuressaare Gümnaasium,

Kohtla-Järve Vene Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnasium, Pärnu Sütevaka

Humanitaargümnaasium, Tallinna Lillekülla Gümnaasium, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium,

Valga Gümnaasium,Viimsi Keskkool, Põlva Ühisgümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ning Abja

Gümnaasium. Noorteseminari rahastab Sotsiaalministeerium.

 

Noorteseminar toimub projekti "Targalt internetis" raames. Selle eesmärk on laste interneti ja

teiste kommunikatsioonitehnoloogiate turvalisema kasutamise edendamine ning võrgukeskkonnas

leviva ebaseadusliku sisuga materjalide ja tegevuse tõkestamine.

 

Projekti "Targalt internetis" viivad ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Politsei- ja Piirivalveamet,

Tiigrihüppe Sihtasutus, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused.

Projekti üldkoordinaator on MTÜ Lastekaitse Liit. 

 

Lisainformatsioon:

 

Malle Hallimäe, tel. 63 111 28,  <mailto:malle@lastekaitseliit.ee>

malle@lastekaitseliit.ee

 

Kerli Kuusk, tel. 63 111 28,  <mailto:kerli@lastekaitseliit.ee>

kerli@lastekaitseliit.ee