MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab valitsusliidu otsust toimetulekupiiri tõtstmiseks

8. November 2010

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab valitsusliidu otsust toimetulekupiiri tõstmiseks

 

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab tänast valitsusliidu otsust tõsta toimetulekupiiri 20 protsendi võrra tänasest määrast, mille tulemusena suureneb ka laste toimetulekupiir 800lt kroonilt 960 kroonini.

 

Lapse õiguste konventsioon rõhutab lapsevanemate esmast tähtsust lapse kasvatamisel, ning lähtub põhimõttest, et ühiskonnal on kohustus tagada lapse põhiliste vajaduste rahuldamine ning pakkuda tuge lapse isiksuse,

annete ja võimete arenguks.

 

Lapsed on osa ühiskonnast. Eesti ühiskonna arengut suunavad otsused mõjutavad meid kõiki, seetõttu on äärmiselt oluline otsuste langetamisel alati analüüsida ja hinnata, kuidas need avaldavad mõju ka laste tervisele

ja arenguvõimalustele.