Laste õiguste tutvustajana vajame laste ombudsmani enam kui kunagi varem

10. November 2010

Vajame laste õiguste tutvustajana laste ombudsmani enam kui kunagi varem, kuna arusaamad laste õiguste sisust on meie ühiskonnas seinast seina ning paraku sageli mõistetakse laste õigusi kitsalt lastekaitse kontekstis või vastandatakse neid jätkuvalt kohustustega.

 

Alar Tamm MTÜ Lastekaitse Liit juhataja: " Tundub, et seadusandja on moraalselt valmis aga otsustamises ollakse ettevaatlikud, kuna analoogsed seisukohad tõstatusid ka Riigikogu põhiseaduskomisjonis."

 

9. novembril toimus Riigikogu põhiseaduskomisjonis arutelu õiguskantsleri pädevuse võimalikust laiendamisest laste ombudsmani ülesannete täitmiseks. MTÜ Lastekaitse Liit esitas käesoleva aasta maikuus Riigikogule eelnõu, millega täiendatakse Eesti Vabariigi õiguskantsleri seadust, et laiendada õiguskantsleri volitusi laste põhiõiguste tagamises ja järelevalves.

 

Laste õiguste edendamiseks on oluline juba sel aastal vastu võtta õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus, et  tagada järjepidevus ja sõltumatus laste õiguste järelevalves.

 

Üiguskantslerile laste ombudsman"i volituste andmine suurendab riikliku põhiõiguste kaitse institutsiooni rolli ja võimekust laste õiguste tagamise edendamises ja järelevalves. Samas täidaks laste ombudsman ka laste õiguste sisu tutvustaja rolli.

 

 

Pressiteate koostas

Malle Hallimäe

MTÜ Lastekaitse Liit

 

Info

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja