Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad?

16. November 2010

17-18. novembril Tallinnas, Sokos Hotel Virus toimuval MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ühiskonverentsil "Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad II" tutvustatakse erinevaid innovatiivseid metoodikaid lapse kasvukeskkonna, sotsiaalse kaitse ja hariduse kujundamisel.

 

Konverentsil esinevad ja viivad töötubasid läbi oma ala eksperdid nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Töötoad on muuhulgas järgnevatel intrigeerivatel teemadel: Reis läbi turvalisuse maja; Kuidas luua õpetlikku muinaslugu?; Kiusamisest vaba lasteaed; Laps räägib siis kui kana pissib?!;

Karikakramäng: karistan ei karista …?.

 

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm rõhutab: "Lapse kehaline karistamine lõhub ühenduse lapse ja lapsevanema, õpilase ja õpetaja, sõbra ja kaaslase vahel. Peame tegema teadlikke jõupingutusi peresiseste ning koolisiseste suhete edendamiseks ja hoidmiseks”.

 

Täna, kui koolikiusamine on teravalt jõudnud meie igapäevaagendasse, on tähtis, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks mudilastel olema pagas, mille abil saada hakkama

klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega. Lars Stilling Netteberg (Save the Children Denmark) tutvustab efektiivset Taani metoodikat "Kiusamisest vaba lasteaed" (Fri for Mobberi " Liberated from Bullying), mida MTÜ Lastekaitse Liit rakendab alates 2010 ka pilootprojektina 10 Eesti lasteaias.

 

Konverentsi ettekanded toonitavad, et kasvatuse juures on oluline laste oma osalus ja aktiivne kaasamine. Lapsed ise on suhete loojad ja hoidjad ning täiskasvanud peavad need väärtustele põhised suhted üles ehitama soojusele, armastusele ja toetavatele inimsuhetele, et laps neid täiskasvanuna edasi kannaks.

 

MTÜ Lastekaitse Liit pooldab lapse kehalise karistamise keelustamist ning lastekaitseseaduse täiendamist vastava väärtuse kinnistamiseks ühiskonnas.

 

Info:

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja