Lastekaitse Liit ja õpilasliit: Eesti vajab lasteõiguste ombudsmani

1. October 2010

Pressiteade
30.09.2010

Lastekaitse Liit ja õpilasliit: Eesti vajab lasteõiguste ombudsmani

Lastekaitse Liit ja Eesti Üpilasesinduste Liit tervitavad õiguskantsleri
seisukohta, et lasteõiguste kaitse vajab suuremat tähelepanu ja hoolt ning
kutsuvad Riigikogu üles toetama lasteõiguste ombudsmani institutsiooni
loomist.

“Nii täiskasvanud kui ka lapsed vajavad sõltumatuid institutsioone nende
inimõiguste kaitsmiseks, eksisteerivad täiendavad põhjused kindlustada laste
inimõigustele eriline tähelepanu, kuna lapsed oma õiguste teostamises
sõltuvad nad täiskasvanutest, ” sõnas lastekaitse liidu noortekogu esimees
Nikolai Kunitsõn.

“Noored ei tunne seadusi nii hästi, et end iseseisvalt kaitsta ning
õiguskantsler ei jõua alati ka kõigel silma peal hoida,” rõhutas
õpilasesinduste liidu avaliku poliitika juht Toomas Laigu.

Lastekaitse Liit on korduvalt tõstatanud lasteombudsmani vajalikkuse teema
ühiskonnas. Käesoleva aasta juunis esitas Lastekaitse Liit Riigikogule
õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille eesmärk on
laiendada õiguskantsleri  volitusi laste põhiõiguste tagamises ja
järelevalves.

Üiguskantsler tõdes teisipäeval Riigikogu ees esinedes, et puudu on selgest
poliitilisest tahtest riiklikult reguleerida laste õiguste kaitset ja luua
lasteõiguste ombudsmani amet.

Euroopa Liidu liikmesriikidest puudub laste õiguste järelevalve üksus
täielikult vaid Tšehhis, Eestis, Rumeenias ja Saksamaal.

Lisainfo:

Nikolai Kunitsõn
Lastekaitse Liit
noortekogu esimees
+(372) 55 31 340

Toomas Laigu
Eesti Üpilasesinduste Liit
juhatuse liige
avaliku poliitika juht
+(372) 58 188 680

 

Pressiteade
30.09.2010

Lastekaitse Liit ja õpilasliit: Eesti vajab lasteõiguste ombudsmani

Lastekaitse Liit ja Eesti Üpilasesinduste Liit tervitavad õiguskantsleri
seisukohta, et lasteõiguste kaitse vajab suuremat tähelepanu ja hoolt ning
kutsuvad Riigikogu üles toetama lasteõiguste ombudsmani institutsiooni
loomist.

“Nii täiskasvanud kui ka lapsed vajavad sõltumatuid institutsioone nende
inimõiguste kaitsmiseks, eksisteerivad täiendavad põhjused kindlustada laste
inimõigustele eriline tähelepanu, kuna lapsed oma õiguste teostamises
sõltuvad nad täiskasvanutest, ” sõnas lastekaitse liidu noortekogu esimees
Nikolai Kunitsõn.

“Noored ei tunne seadusi nii hästi, et end iseseisvalt kaitsta ning
õiguskantsler ei jõua alati ka kõigel silma peal hoida,” rõhutas
õpilasesinduste liidu avaliku poliitika juht Toomas Laigu.

Lastekaitse Liit on korduvalt tõstatanud lasteombudsmani vajalikkuse teema
ühiskonnas. Käesoleva aasta juunis esitas Lastekaitse Liit Riigikogule
õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille eesmärk on
laiendada õiguskantsleri  volitusi laste põhiõiguste tagamises ja
järelevalves.

Üiguskantsler tõdes teisipäeval Riigikogu ees esinedes, et puudu on selgest
poliitilisest tahtest riiklikult reguleerida laste õiguste kaitset ja luua
lasteõiguste ombudsmani amet.

Euroopa Liidu liikmesriikidest puudub laste õiguste järelevalve üksus
täielikult vaid Tšehhis, Eestis, Rumeenias ja Saksamaal.

Lisainfo:

Nikolai Kunitsõn
Lastekaitse Liit
noortekogu esimees
+(372) 55 31 340

Toomas Laigu
Eesti Üpilasesinduste Liit
juhatuse liige
avaliku poliitika juht
+(372) 58 188 680

 

Pressiteade
30.09.2010

Lastekaitse Liit ja õpilasliit: Eesti vajab lasteõiguste ombudsmani

Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit tervitavad õiguskantsleri
seisukohta, et lasteõiguste kaitse vajab suuremat tähelepanu ja hoolt ning
kutsuvad Riigikogu üles toetama lasteõiguste ombudsmani institutsiooni
loomist.

“Nii täiskasvanud kui ka lapsed vajavad sõltumatuid institutsioone nende
inimõiguste kaitsmiseks, eksisteerivad täiendavad põhjused kindlustada laste
inimõigustele eriline tähelepanu, kuna lapsed oma õiguste teostamises
sõltuvad nad täiskasvanutest, ” sõnas lastekaitse liidu noortekogu esimees
Nikolai Kunitsõn.

“Noored ei tunne seadusi nii hästi, et end iseseisvalt kaitsta ning
õiguskantsler ei jõua alati ka kõigel silma peal hoida,” rõhutas
õpilasesinduste liidu avaliku poliitika juht Toomas Laigu.

Lastekaitse Liit on korduvalt tõstatanud lasteombudsmani vajalikkuse teema
ühiskonnas. Käesoleva aasta juunis esitas Lastekaitse Liit Riigikogule
õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mille eesmärk on
laiendada õiguskantsleri  volitusi laste põhiõiguste tagamises ja
järelevalves.

Õiguskantsler tõdes teisipäeval Riigikogu ees esinedes, et puudu on selgest
poliitilisest tahtest riiklikult reguleerida laste õiguste kaitset ja luua
lasteõiguste ombudsmani amet.

Euroopa Liidu liikmesriikidest puudub laste õiguste järelevalve üksus
täielikult vaid Tšehhis, Eestis, Rumeenias ja Saksamaal.

Lisainfo:

Nikolai Kunitsõn
Lastekaitse Liit
noortekogu esimees
+(372) 55 31 340

Toomas Laigu
Eesti Õpilasesinduste Liit
juhatuse liige
avaliku poliitika juht
+(372) 58 188 680