Esseekonkurss õpilastele

11. October 2010

HEI GÜMNASIST!

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab laste õiguste konventsiooni 21. aastapäeva puhul esseekonkursi gümnaasiumi-ja kutsekloolide õpilastele.

Valida saab kahe teema vahel:
1. "Kiri laste ombudsmanile"
2. "Kui ma oleksin ema/isa"

Konkursi tingimused:
Töid oodatakse 10.-12. klasside õpilastelt
Nii vene kui eesti keeles
Töö pikkus 3000 tähemärki või kuni kaks A4 käsitsi kirjutatult
Tähtaeg: 03. 11. 2010
Auhinnad antakse üle 17-18.11.2010 Lastekaitse Liidu konverentsil "Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad"

Peaauhinnaks on reis Brüsselisse!!!

Võistlustööd palume saata märgusõnaga "ESSEEKONKURSS" aadressil:
Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 10142
Konkursitööle peavad olema lisatud töö esitaja andmed eraldi ümbrikus või saates e-postiga kirja sisus:
• Ees- ja perekonnanimi
• Vanus ja klass
• Osaleja kodune aadress, telefon, e-posti aadress
• Kooli nimi ja aadress

Elektrooniliselt saata e-postile kathlin.mikiver@lastekaitseliit.ee

Lisainformatsioon telefonil 6311 128  või e- post: kathlin.mikiver@lastekaitseliit.ee

Abimaterjalid: http://lastekaitseliit.ee/?id=16179