Sõlmiti liiklusrahu lepe

30. August 2010

30. augustil kirjutasid Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajad laste ning autojuhtide nimel alla liiklusrahu leppele, millega nii kooliõpilased kui autojuhid tõotavad oma korrektse liiklemisega teistele eeskujuks olla.  

 

Avaüritus peeti Inglise Kolledži hoovis, kus tutvustati kampaania eesmärki, selle ideed ja elluviimist. Sõna võtsid
Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti juhid, Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti Lastevanemate Liidu esindajad ning proua Evelin Ilves.

 Esmakordselt sõlmitav Liiklusrahu lepe on osa kampaaniast, mille eesmärk seisneb selles, et laps jalakäijana ja lapsevanem sõidukijuhina lubavad teineteisele tingliku kokkuleppe sõlmimisega, et mõlemad täidavad korralikult liiklusreegleid ning on tähelepanelikud kaasliiklejate  suhtes.

 Liiklusrahu lepe on tähtajatu ning seotud jalakäijate ning taas kooliteed alustavate laste ohutusele suunatud liiklusohutuskampaaniaga, mida korraldavad Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

 Kampaanias kasutatakse tele-, raadio- ja välireklaame  ning internetilahendusi. Kuna kampaania on suunatud vähekaitstud liiklejate ohutusele, mille tagamiseks igaüks saab hooliva käitumisega oma panuse anda, on erilist tähelepanu pööratud internetile ning valmistatud selle tarvis spetsiaalne veebileht, kus kõik inimesed saavad liiklusrahu leppega lihtsal
viisil liituda: www.liiklusrahu.ee

 Vaid ühiselt tegutsedes ja omavahel kokku leppides saab tagada selle, et kõik " nii suured kui väikesed liiklejad " õhtuks  turvaliselt koju jõuaksid. Sest kokkulepe  kohustab!