Avatud Eesti Fond ja Lastekaitse Liit saadavad raskustes perede lapsed tasuta suvelaagrisse

9. July 2010
Avatud Eesti Fondi kriisiprogramm toetab 2 miljoni krooniga Lastekaitse Liidu algatust, millega ligi 800 toimetulekuraskustega perede last saab osaleda tasuta suvelaagris. Laagrid pakuvad arendavat ajaveetmisvõimalust 7-14-aastastele Tallinna lastele, kelle vanemad elavad pikaajalise töötuse tõttu või muudel põhjustel allpool toimetulekupiiri.
Eelmisel suvel loodud Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi jaoks on tegu seni suurima toetussummaga, kokku on fond majanduskriisi mõjude leevendamiseks kodanikuühendustele jaganud juba ligi 14 miljonit krooni.
 Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm rõhutab, et töötuks jäänute kõrval on eriti oluline pöörata tähelepanu nende lastele, kes sõltuvad otseselt vanemate käekäigust. "Kriisiaastad on järsult suurendanud perede hulka, kes on tõsises hädas igapäevase toimetulekuga ning ei suuda ammugi tasuda kulukate huvitegevuste eest," selgitas Tamm. Lastekaitse Liit püüab perede koormat kergendada ning tuua linnalaste suvesse sisukat vaheldust. Laagritesse registreerimine toimub elukohajärgse linnaosa lastekaitsetöötaja kaudu.
 Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi koordinaatori Katrin Enno sõnul on Lastekaitse Liidu algatus hea näide lihtsatest ettevõtmistest, mida vabaühendused saavad nõrgemate aitamiseks ära teha. “Kriisiprogrammi mõte ongi olla toeks neile, kel on endal ettevõtlikkust ja ideid, kuidas raskustest üle saada,” lisab Enno.
 Laste õigusi edendav MTÜ Lastekaitse Liit on tänaseks tegutsenud juba 21 aastat ning sellesse kuulub 33 liikmesorganisatsiooni üle Eesti.
 Lisainfo:
 Alar Tamm
juhataja