Lastekaitse Liit annab Riigikogule üle laste ombudsmani eelnõu

14. June 2010

Eile toimunud Lastekaitse Liidu vanematekogul otsustati anda Riigikogule üle
eelnõu, millega täiendatakse Eesti Vabariigi õiguskantsleri seadust, et
laiendada õiguskantsleri volitusi laste põhiõiguste tagamises ja
järelvalves. "Eestis puudub sõltumatu järelvalveinstitutsioon," märkis
Lastekaitse Liidu president Katrin Saks. "Lastel on küll kõik inimõigused,
ent nende õiguste teostamises on nad sõltuvad täiskasvanutest ning vajavad
seetõttu eritähelepanu."

Eelnõu lähtub eeldusest, et kuigi nii täiskasvanud kui ka lapsed vajavad
sõltumatuid institutsioone nende inimõiguste kaitsmiseks, eksisteerivad
täiendavad põhjused kindlustada laste inimõigustele eriline tähelepanu.
Üiguskantsleri seaduse täiendamise eelnõuga antakse õiguskantslerile laste
ombudsman"i volitused, mis andmine suurendab riikliku põhiõiguste kaitse
institutsiooni rolli ja võimekust laste õiguste tagamise edendamises ja
järelevalves.

 Eelnõu valmis erinevate arutelude ja ümarlaudade tulemusena
mittetulundusühingute koostöös. Ka õiguskantsler Indrek Teder toetab
Lastekaitse Liidu ettepanekut luua Eestisse laste ombudsmani ametikoht.

Alar Tamm
juhataja
MTÜ Lastekaitse Liit