Lastekaitse Liit tunnustas aktiivseid noori

3. May 2010

Lastekaitse Liit andis 09. aprillil Noortekogu liikmetele välja vabatahtliku
passid. Lastekaitse Liidu Noortekogu eesmärgiks on toetada laste osalust ja
anda neile võimalus kaasa rääkida nende elu otseselt puudutavate probleemide
käsitlemisel. Paljud Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed on organisatsiooni
juures vabatahtlikena tegutsenud juba 5 aastat.  
Vabatahtliku pass, mis on lihtne vahend vabatahtlikus tegevuses osalemisest
saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks, on koostatud
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse poolt koostöös Siseministeeriumiga.
Vabatahtlikke kannustab soov midagi korda saata, oma ideid ellu viia või
mõni probleem lahendada ning nende jaoks ei ole oluline selle eest rahalist
või materiaalset tasu saada. Küll aga on olulised need teadmised, oskused ja
kogemused, mida vabatahtlikus tegevuses osalemise läbi omandatakse ning mida
saab kasutada ka oma põhitöökohal või tööturul konkureerides. Seega on
vabatahtlik tegevus oluline mitteformaalse ja elukestva õppe võimalus igale
inimesele ning vabatahtliku pass annab hea võimaluse seeläbi saadud
kogemuste kirjeldamiseks.

 Vabatahtliku passid said: Jane Kuusmaa, Anne-Liis Rips, Uku Valner, Erika
Sall, Tormi Tuuling, Anete Pelmas, Liisi Randma, Ann Kulasalu, Erik Vahemäe,
Mihkel Vaim, Nikolai Kunitsõn, Andrei Mihhaljov, Gertha Teidla. 

Täname oma vabatahtlikke!