Lastekaitse Liidu üldkogu: Perekonnaseadus vajab selgitamist!

11. May 2010

Pressiteade:

MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu tõdes: Riik ei ole suutnud laiemale
avalikkusele selgitada pooleteist kuu pärast jõustuvat uut perekonnaseadust,
mis toob kaasa palju põhimõttelisi muudatusi.
Laupäeval, 08. mail toimus MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu, mis võttis kokku
2009.a. aasta tulemused ning seadis uued sihid laste õiguste tagamise
edendamises.
Eelnev tegevusaasta on olnud algatusterohke, millest esile võib tuua
eestkostetöö vanemluse toetamiseks, koolitused alushariduse õppekava eduka
rakendamise edendamiseks, ning koordineeritud koostöö laste ombudsmani
institutsiooni loomiseks Eestis.
Üldkogu arutles peamiste väljakutsete üle, millega lastega pered
igapäevaelus kokku puutuvad. Üldkogul külalisena esinenud Notarite Koja
esindaja A.Leht andis oma ettekandes ülevaate 1. juulil jõustuvast
perekonnaseadusest.
Lastekaitse Liidu liikmete hinnangul ei ole riik pisut vähem kui kahe kuu
pärast jõustuvat uus perekonnaseadust, mis toob kaasa põhimõttelisi
muudatusi, suutnud ühiskonnas piisavalt selgitada ega ametnikke ette
valmistada. Lastekaitseametnikele on perekonnaseadus igapäevane töövahend.
Seetõttu peab riik tegema kõik, et omavalitsused, maavalitsused,
perekonnaseisuametnikud, kohtunikud ning lastekaitseorganisatsioonid oleksid
uue seaduse jõustumiseks võimalikult hästi ette valmistatud.
Perekonnaseaduse lahtirääkimisel ja selgitamisel on riigil oluline roll,
kuid aktiivsus ja ressursid olematud.
Lastekaitse Liidu üldkogu arvates peaks Justiitsministeeriumi poolt
seadusele koostatud põhjaliku seletuskirja pinnalt alustama ka teavitust.
Seaduste selgitamisel on koostöö riigi ja kolmanda sektori vahel kõigile
osapooltele kasulik. Hetkel oleme aga olukorras, kus riik teeb seaduse
kättesaadavaks, aga vajaliku teadlikkuse mitte.
MTÜ Lastekaitse Liit soovib aidata kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku
ühiskonna kujundamisele.

Lastekaitse Liidu liikmeskonda kuulub 33 juriidilist isikut.

Alar Tamm

juhataja