Õnnitleme Tartu Lastekaitse Ühingut ja Viljandi Lastekaitse Klubi!

5. April 2010

On hea meel tõdeda, et KÜSK nõukogu otsustas 19.03.2010 toimunud koosolekul
toetada “Kogukonnaelu ja koostöö arendamise” taotlusvooru vahenditest Tartu
Lastekaitse Ühingut ja Viljandi Lastekaitse Klubi tegevusvõimekuse ja
koostöö süvendamist. Koostöös Lastekaitse Liiduga koostati
projektitaotlused, mis osutusid valituks 74 taotluse hulgast. 

Edu projektide elluviimisel! 

Lastekaitse Liit
Alar Tamm