MTÜ Lastekaitse Liit: riik ei ole uut perekonnaseadust piisavalt selgitanud

20. April 2010

Pressiteade
20. aprill 2010

 

Pisut enam kui kahe kuu pärast jõustuv uus perekonnaseadus toob kaasa
põhimõttelisi muudatusi, mida riik ei ole Lastekaitse Liidu hinnangul
suutnud asjaosalistele piisavalt selgitada ega ette valmistada.
"Seadusega igapäevatöös otseselt kokkupuutuvatele osapooltele on
Justiitsministeerium kavandanud vaid viis koolituspäeva, mis on seaduse
mõjuala arvestades selgelt liiga vähe," oli Lastekaitse Liidu juht Alar Tamm
kriitiline.
Lastekaitseametnikele on perekonnaseadus Tamme sõnul igapäevane töövahend.
"Seadus reguleerib vanema õiguseid ja kohustusi, ülalpidamist ning
eestkostet puudutavat," märkis Tamm. "Seetõttu peab riik tegema kõik
võimaliku, et omavalitsused, maavalitsused, perekonnaseisuametnikud,
kohtunikud ning lastekaitseorganisatsioonid oleksid uue seaduse jõustumiseks
võimalikult hästi ette valmistatud."
Tamm rõhutas, et perekonnaseaduse lahtirääkimisel ja selgitamisel on riigil
oluline roll, kuid aktiivsus ja ressursid olematud. "On taunitav, et riik ei
võimalda piisavalt teavitustööd ning ainus võimalus seaduse tundmaõppimiseks
on mõnepäevane kalli hinnaga koolitus."
Lastekaitse Liidu arvates võiks Justiitsministeeriumi poolt seadusele
koostatud põhjaliku seletuskirja pinnalt alustada ka teavitust. "Seaduste
selgitamisel on koostöö riigi ja kolmanda sektori vahel kõigile osapooltele
kasulik. Hetkel oleme aga olukorras, kus riik teeb seaduse kättesaadavaks,
aga vajaliku teadlikkuse mitte."

Pressiteate koostas: Helika Saar

Lisainfo:
Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja
6311 128