MTÜ Lastekaitse Liidu 2009. aasta peamised tegevused

2. March 2010

o       Algatused ja koordineeritud koostöö laste ombudsmani institutsiooni
loomiseks.

 o       Kõneisikute ettevalmistus eestkostetööks kohtadel.

o       Vabatahtliku lastekaitsetöö tunnustamise traditsiooni loomine.

o       Koolitused alushariduse õppekava edendamiseks sh. Ühise Mure meetodi
rakendamine koolides.

o       Konkursid positiivse vanemluse toetamiseks ja suveprogrammid laste
kooliks ettevalmistamiseks.