Lapsel on õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas

10. March 2010

MTÜ Lastekaitse Liit
Pressiteade
10. märts 2010

 
Lapsel on õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et laste füüsilise karistamise sõnaselge
keeld lastekaitse seaduses edendab positiivseid ja vägivallatuid
lastekasvatusviise. 

Laps vajab kasvamiseks soojust, hellust ja turvatunnet. Lapsevanemad
soovivad, et nende lastest kasvaksid enesekindlad, vastutustundlikud,
empaatilised ja vägivallatud inimesed. Löömine ja karjumine aga takistavad
selliste eesmärkide saavutamist.

Et lapse ebasoovitavat käitumist muuta, tuleb kindlaks teha, kas laps saab
aru, kuidas ta peaks käituma, ning kas ta ikka oskab nii toimida. Vägivaldne
karistus, häbistamine ja hirm selle ees takistab lapsel õppimast. Lapsena
läbielatud füüsilise vägivalla heakskiitmine kodus ja kehaline karistamine
õhutavad vägivaldset käitumist.

Selleks, et olla hea lapsevanem ning oma last toetada ning suunata, vajavad
vanemad abi ja toetust. Riik peab tagama, et vajalik tugi oleks
lapsevanematele nõustamise ning vanemakoolituse kaudu kättesaadav.

 Lisainfo:
Alar Tamm
alar@lastekaitseliit.ee
508 6656

 Malle Hallimäe
malle@lastekaitseliit.ee
5667 6358