Gordoni Perekool nüüd ka Tartus ja Rakveres

1. March 2010

Sild õnnelikumate peresuhete poole

Perekeskus Sina ja Mina kutsub uutesse Gordoni Perekooli grupidesse Tallinnas, Tartus ja Rakveres.
Gordoni Perekool on nagu sild vanema ja lapse vahel. Kui see on pehkinud ja katki, on raske teiseni jõuda ja tunda rõõmu rahuldustpakkuvast suhtlemisest.
Samuti tuleb aeg-ajalt silda teha tugevamaks või natuke ümber ehitada, et see muutuvas ajas vastu peaks " kasvõi siis, kui lapse kasvamisega peame ümber hindama peres kehtivaid reegleid või leiame end olukorrast, kus "muna õpetab kana". 
Gordoni Perekool on sild, mis koosneb aktiivsest kuulamisest, enesekehtestamis- ja konfliktilahendamiseoskustest, mina-sõnumite harjutamisest ning paljust muust igapäevasuhtluses olulisest. Nende teadmistega on lihtne tugevdada olemasolevaid või parandada probleemseid suhteid. 
Meie lapsed õpivad oma käitumismudelid meilt. Vanemate suhtlemisoskused võimaldavad lastel saada eluks olulised kogemused ning ehitada üles oma "sillad" " tunda rõõmu headest suhetest pereliikmete, sõprade ja õpetajatega.

Rohkem infot ja registreerimine:  www.sinamina.ee