Koolirahu linna valimine 2011

3. February 2010
Lastekaitse Liit valib 2011/2012 õppeaastaks Koolirahu linna. Selle ülesanne on koostöös õpilaste ja õpetajatega ning kohaliku koostöövõrgustikuga kogu õppeaastat läbivate Koolirahu ürituste ettevalmistamine ja korraldamine. Ka õppeaasta avaürituse, üle-eestilise Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia läviviimine. 
Eelnevatel aastatel on koolirahu väljakuulutatud Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas ja eelmisel aastal Rakveres. 2010 kuulutatakse Koolirahu välja Elvas. Linn, kes võtab endale Koolirahu linna ülesanded, on heaks eeskujuks turvalist õpikeskkonda väärtustavast ja toetavast omavalitsusest.
Koolirahu erinevate ürituste korraldamine annab omavalitsusele hea võimaluse süvendada koostööd piirkonna koolidega ja väärtustada turvalist õpikeskkonda ning läbi selle saada avalikkuse ja meedia tähelepanu.
Koolirahu kuulutatakse välja 1.septembril koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Üpilasesinduste Liiduga. Ettevõtmist toetab Lastekaitse Liidu koordineeritud Koolirahu võrgustik. Swedbank annab oma panuse turvalisema elukeskkonna loomisele, toetades kolmes Balti riigis koolikiusamisega seotud programme ja tegevusi.
Linnad, kes soovivad kandideerida 2011/2012 õppeaasta Koolirahu linnaks, palume saata 17. märtsiks 2010 sooviavaldus ja tegevuskava meiliaadressile koolitused@lastekaitseliit.ee. Vabas vormis koostatud esialgne tegevuskava (2011/2012 õppeaasta) peaks lähtuma kohaliku piirkonna vajadustest ja sisaldama tegevuste eesmärke ning ka Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia programmi.
Komisjoni poolt väljavalitud linn tehakse teatavaks 31.märtsil 2010.
Koolirahu programmi kohta saab informatsiooni: www.koolirahu.eu  ning lisainfot: koolitused@lastekaitseliit.ee  telefon 62 63 128.
 
Info:
Liivia Tuvike,
Lastekaitse Liidu koolituskeskuse juhataja
koolitused@lastekaitseliit.ee
62 63 128, 52 07 991
Piret Soosaar,
Lastekaitse Liidu projektijuht
piret@lastekaitseliit.ee
56 65 649