Uuring: masu tõttu on enam kannatanud lastega Eesti pered

16. October 2009

Uuring: masu tõttu on enam kannatanud lastega Eesti pered

 TNS Emori uuring selgitas välja, et majandussurutise tõttu on sissetulekud
vähenenud 51% Eesti peredel. Kõige vähem on masu mõjutanud pensionäre.

Emori andmetel on 28 protsendi Eesti perede toimetulekut mõjutanud just
palgakärped. 17 protsendil on sissetulekud vähenenud töökaotuse tõttu.
Sundpuhkustele saatmine ja muud põhjused on halvendanud 6 protsendi perede
toimetulekut.

Kõige valusamini on surutis pigistanud lastega peresid. Eriti on kannatanud
pigem madalama sissetulekutasemega lastega pered – tööpuudus ning
palgakärped on tabanud 60% tänastest lastega peredest. 53% lastega peredest
peavad täna toime tulema kuni 2000 krooniga ühe pereliikme kohta kuus.

“Kuigi pere-eelarved on kokkuvõttes enamasti küll suuremad kui
pensionäridel, siis kahanenud sissetulekud on just lastega peresid sundinud
muutma oma harjumuspärast tarbimiskäitumist,” kinnitas TNS Emori
uuringuspetsialist Kristiina Omri.

Omri sõnul on üldine masu kõige vähem mõju avaldanud pensionäridele.

“Pensionäride sissetulekud on läbi aegade olnud kasinad, kuid oma
harjumuspärast käitumist pole nad palju muutma pidanud. Nad on pea ainus
elanikkonna rühm, keda ei ole aasta jooksul tabanud massiline sissetulekute
langus ning kes ei ole pidanud varasemast enam asuma oma säästude kallale,”
lisas Omri.

Palgakärped ja koondamised on puudutanud otseselt vaid 15% tänastest
pensionäriperedest. Pigem on kevadine pensionitõus ja samal ajal üleüldine
hinnalangus lubanud senisest pisut vabamalt oma igapäevast küll nappi, aga
kindlat pere-eelarvet planeerida..

Seetõttu usuvad pensionärid oma praeguse majandusliku olukorra püsimisse
rohkem kui teised elanikkonna rühmad. Sarnaselt aastatagusega usuvad enam
kui pooled ehk 54% pensionäriperedest, et nende majanduslik olukord jääb ka
12 kuu pärast praegusele tasemele.

Pensionäridega võrreldes aitab aga lastega peresid just nende optimistlikum
hoiak. Raskusi julgetakse pidada ajutisteks – ligi kolmandik lastega
peredest usub, et juba 12 kuu pärast on nende pere majanduslik toimetulek
parem kui täna.

TNS Emor küsitles augustis iga-aastase Eesti leibkondade finants- käitumise
uuringu raames 1000 leibkonna esindajat vanuses 18-74 aastat.