Ootame uudiseid ja edulugusid vabatahtlikust lastekaitsetööst!

14. October 2009

 Kõikjal mainitakse, et vabatahtlik tegevus on demokraatliku ühiskonna oluline tunnus ja väärtuslik ressurss ühiskonna sidususe loomisel. Arvatakse, et suhtumine vabatahtlikku tegevusse näitab ühiskonna küpsust. Rõhutatakse sedagi, et vabatahtlik on ühiskonnas vajalik isik, kes aitab   oma väikeste ja suurte heategudega maailma paremaks muuta, panustab palju oma kogukonna arengusse. Vabatahtlikke kannustab soov tekitada positiivsed muutusi enda lähikonnas ning oskuslikul tegutsemisel see ka sagedasti õnnestub.
 Lastekaitse Liidul on kõnekas tunnuslause – "Märka last!" Märkamisega on aga keerulised lood. Lapsed moodustavad suure osa elanikkonnast. Eeldan, et ka vabatahtliku lastekaitsetööga seotu on ajakirjanduses oluline. Sel aastal pärast lastekaitsepäeva ajalehti sirvides veendusin, et vabatahtlikku tegevust lastekaitses kajastati tagasihoidlikult, kuigi räägitakse, et vabatahtlik töö on areneva ühiskonna loomulik osa. Häid algatusi on, aga arvatavasti pole head uudised lastekaitsest  poliitikast nõretavas ajas ligitõmbavad või ei jätku nende tarbeks ruumi. Võib-olla on põhjus hoopiski selles, et ajakirjandus ei oma teavet vabatahtlike tegevusest?  Sellest tulenevalt ei tea ka eestimaalased, mida on vabatahtlikud lastekaitses korda saatnud. Aga kuskilt peaks seda teavet  saama. Üheks võimaluseks on Lastekaitse Liidu koduleht, kust ammutada informatsiooni.
 Eesti vabatahtliku tegevuse arengukavas aastateks 2007 " 2010 on vabatahtliku tegevuse määratlus sõnastatud nii: "Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks."
 Eelpool kirjutatud määratlusest lähtuvalt ootab Lastekaitse Liit uudiseid headest algatustest, õnnestunud projektidest ja ettevõtmistest, heategevusüritustest, lastekaitseühenduste tegevusest,  jne. Kui tunnete mõnda abivajavate laste aitamisele pühendunud inimest, kes on vabatahtlikuna palju aastaid panustanud lastekaitse arengusse ning vabatahtlikku lastekaitsetööd väärtustanud ja mitmekülgsemaks muutnud, siis kirjutage temast. Kui maakonnalehes on kirjutisi vabatahtlikust lastekaitsetööst, siis palun saatke ka need Lastekaitse Liitu.
 Lastekaitse Liidu kodulehe esiküljel olevas lingis "Uudised ja teated" soovime edastada häid uudiseid ja edulugusid vabatahtlikust lastekaitsetööst ning väärtustada seda ning tunnustada ka vabatahtlikke. Saadud informatsioon annab häid ideid või teemasid ning ka materjali ajakirja Märka Last tegemiseks. Selleks, et Lastekaitse Liit saaks oma kodulehte ja ajakirja mitmekesistada ning heategudest huvitavat teavet vahendada, palume Teie abi. Uudised ja edulood ning artiklite koopiad palume saata Lastekaitse Liitu (Endla 6 " 18, 10142 Tallinn) või meiliaadressil ants@lastekaitseliit.ee

Lisainfo:
Ants Tammar,
Lastekaitse Liidu infokeskuse Märka Last infojuht
ants@lastekaitseliit.ee
tel. 641 84 86, 51 14 665