Lastekaitse Liidu liikmete teabe- ja arutelupäev

12. October 2009

 

Lastekaitse Liidu liikmete

TEABE- JA ARUTELUPÜEV

 

Sihtrühm:        Liikmesorganisatsioonide juhatuse liikmed, kõneisikud ca 30 inimest

Kuupäev:        16. oktoober  2009

Koht:              Rahvusraamatukogu

Algus:             kell 11.00

Lõpp:              kell 15.30

 

Registreerimine: hiljemalt 12.oktoobriks  kella 15.00-ks, liit@lastekaitseliit.ee

Info:                Helika Saar tel.: 6311128, juhi abi

Transport:       Lastekaitse Liidu poolt hüvitatakse osalejale bussipiletite alusel kulu esitatud

                        avalduse alusel

Eesmärk:        

Teabe- ja arutelupäeva eesmärk on kaasata Lastekaitse Liidu liikmeid tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, suurendada nende informeeritust üldiste eesmärkide elluviimiseks.

 

Päevakorra projekt:

 

11.00-13.00     

          Tervitus ja osalejate tutvustus – K. Saks

          LÜK 20.a. kava, konverents – Malle Hallimäe

          Lastekaitse Liidu  2010.a. tegevuse suunad – Alar Tamm

o   Ajakiri "Märka LAST" – Kätlin Vainola

o   Koolitused

o   Noorte kaasamine ja Noortekogu- Piret Soosaar

o   Koolirahu – Liivia Tuvike, Piret Soosaar

o   Tunnustamine – Ants Tammar

o   Konsultatsioonivõimalus Lastekaitse Liidu kaudu " eestkoste – Ants Tammar

                             Osalejate arutelu ja ettepanekud 2010.a. tegevuskava rakendamiseks

 

13.00-13.45         Lõuna

13.45-15.15          

          "Turvaline internet" – Kalev Pihl, AS Sertifitseerimiskeskuse juhataja ja lapsevanemate koolitaja interneti turvalisuse teemadel. Võimalus esitada küsimusi.

          Interneti Turvalisuse Programm – Kerli Kuusk

          Põhikirjad korda – Helika Saar, Alar Tamm

o   Lastekaitse Liit liikmeskond ja hetkeseis

 

          Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuse ja Remniku õppe- ja puhkekeskuse tutvustus

NB!

Lõunasöök tagatakse registreerunud osalejatele.

Korraldaja jätab endale õiguse programmi korrigeerida.

 

Lugupidamisega

Alar Tamm

Juhataja